10 خرداد 1395
منو اصلی
ورود کاربران


مدارک لازم جهت صدور پروانه تایید صلاحیت آزمایشگاه

1- مدارک لازم جهت صدور پروانه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

4-1  درخواست کتبی برای تایید صلاحیت آزمایشگاه

4-2  تکمیل و ارسال فرم های "درخواست تایید صلاحیت آزمایشگاه بر اساس روش اجرایی" به شماره مدرک NACI-F01  (پیوست شماره 1)

4-3  استقرار و اجرای کلیه الزامات تعیین شده در راهنمای "ضوابط و الزامات آزمایشگاه همکار" به شماره مدرک  NACI-G01 (پیوست شماره 9) و پایش مستمر آن و همچنین ثبت و حفظ سوابق مربوطه

4-4  ارسال گزارشات طبق فرم "گزارشات عملکرد ماهانه" به شماره مدرک NACI-F07 (پیوست شماره 7)

4-5  رعایت " تعهدات آزمایشگاه همکار " به شماره مدرک NACI-F05 (پیوست شماره 5)

4-6  پرداخت مبلغ 1000000 ریال بابت صدور پروانه به حساب درآمد خدماتی اداره کل استاندارد خراسان شمالی نزد بانک ملی (سیبا) به شماره حساب 217544180500 و ارسال اصل فیش واریزی به این اداره کل

پیوستها:

(تذکر: فونت فایلهای پیوست بایستی B Nazanin انتخاب گردد)

جهت دانلود فرم ها بر روی هر یک از فرم ها کلیک نمایید:

1- فرم درخواست تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار بر اساس روش NACI-P13 (پیوست 1 )

2- فرم گزارش ممیزی داخلی (پیوست 2)

3- فرم صورتجلسه بازنگری مدیریت (پیوست 3)

4- فرم تعهدات آزمایشگاه همکار (پیوست 5)

5- فرم گزارشات عملکرد ماهانه(پیوست 7)

6- فرم ضوابط و الزامات آزمایشگاه همکار(پیوست 9)

پیوند های بین المللی
ذکر ایام هفته


کمیته کنترل کیفیت
اوقات شرعی


اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان شمالی

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان شمالی | مدارک لازم جهت صدور پروانه تایید صلاحیت آزمایشگاه

پرتال سازمانی راژمان

Rajman Enterprise Portal

پورتال سازماني راژمان

پرتال سازماني اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان شمالی
Template url : http://www.isiri-bojnord.ir/portal/ - the dynamic portal engine and content management system پرتال سازماني راژمان پرتال سازماني راژمان
پرتال سازماني اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان شمالی قدرتمند شده با پرتال سازمانی راژمان و پیاده سازی شده توسط شرکت سازه های اطلاعاتی راژمان
طراحی و پیاده سازی قالب: طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت